Konkurransekarate fokuserer på karate som konkurranseidrett.

Her trener vi det med større fokus på konkurranser i kamp og kata, men på en trygg og sikker måte. Konkurransekarate kan deles inn i to hovedkategorier, kata og kamp (kumite).

Kata
I kata konkurransekarate vil du vanligvis konkurrere i stilartens sett med grunnleggende og avanserte kata. Bevegelser og teknikker vil dermed være likt de bevegelser og teknikker du også trener når du trener tradisjonell karate. I kata vil du utføre grunnleggende og avanserte teknikker i en simulert kampsituasjon der hver bevegelse, blokk, slag og spark, har sin betydning og tolkning.

Kata konkurransekarate er krevende, der fart, utførelse og gjennomføring tydelig skal vise kataens opprinnelige betydning. En kata skal være levende (Ikita kata)

Kumite/kamp
Konkurransekarate i kamp/kumite er en idrettskonkurranse der to utøvere kjemper mot hverandre i en overvåket kampsituasjon. Kampkonkurranser er underlagt et strengt regelverk, der det er om å gjøre å score på poeng.
Konkurranser kjennetegnes med høy intensitet og raske teknikker. Strategi og taktikk er også viktige elementer i kamp/kumite-konkurranser.
Konkurranser i kamp/kumite er ikke fullkontakt og deltakerne bruker lettere beskyttelsesutstyr. Dette sammen med 5 erfarne dommere skal sikre en trygg gjennomføring av konkurransen.

Mange av WIKF Norges klubber er aktive innen sportskarate, og deltar i både regionale, nasjonale og internasjonale konkurranser. Vi kan se tilbake på mange gullmedaljer i både norgesmesterskap og internasjonale stevner. På dette nivået er sportskarate toppidrett.

Konkurransekarate i kamp/kumite må ikke forveksles med en reell kampsituasjon.

Meny