Styret i Yasuragi Budoklubb

Yasurai Budoklubb sitt styre er ansvarlig for den administrative driften av organisasjonen og å sikre at Yasuragi Budoklubb er en velfungerende klubb med fokus på medlemmene og ivaretakelse av klubben sine grunnleggende verdier.

Styret i Yasuragi Budoklubb består alle av erfarne karateutøvere med lang fartstid i klubben.

Styret i består av følgende personer:

Styreleder

Finn K Hamre

Styremedlem

Paul G Smith

Styremedlem

Bente Madsen

Meny